Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Jakarta,  28 Mei 2018

Ringkasan Risalah RUPST TBL 2018 (Final kirim Website)-01

Ringkasan Risalah RUPST TBL 2018 (Final kirim Website)-02

Ringkasan Risalah RUPST TBL 2018 (Final kirim Website)-03

Ringkasan Risalah RUPST TBL 2018 (Final kirim Website)-04

Ringkasan Risalah RUPST TBL 2018 (Final kirim Website)-05